هیئت مدیره

معرفی هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش

جهت آشنایی با سوابق حرفه ای و مدیریتی، اعضا هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش بر روی پروفایل مدیر مربوطه کلیک نمایید.

اعضا دوره سوم هیئت مدیره 

اعضای افتخاری هیئت مدیره

بایگانی اعضای هیئت مدیره دوره های قبل

اعضای افتخاری دوره دوم هیئت مدیره

اعضای افتخاری دوره اول هیئت مدیره