رقیه زارع کمالی مسلک
roghyeh-zare-kamali-maslak

رقیه زارع کمالی مسلک

خزانه دار و عضو هیئت مدیره

جزئیات تماس

سمت: خزانه دار و عضو هیئت مدیره
تلفن: ۰۲۱۲۶۷۰۱۲۱۵
فکس: ۰۲۱۲۶۷۰۱۲۹۴

ارتباط مستقیم

درباره رقیه زارع کمالی مسلک

1. مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره شرکت روژین فارمد 2. مدیر عامل شرکت ولیان دارو 3. مدیر عامل شرکت بهبد دارو دکترای داروسازی DBA مالی

دانش آموخته داروسازی دانشگاه تهران با ۲۵ سال سابقه فعالیت در زمینه دارو و ۱۰ سال سابقه مدیرعاملی در ۳ شرکت دارویی و مکمل عضو اتحادیه واردکنندگان دارو