خدمات اتاق

لیست خدمات اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش به اعضا اتاق

عضویت در اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش فرصت کم نظیر دستیابی به اطلاعات غربال شده و هدفمند در رابطه با قوانین و مقررات بازرگانی با اتریش، جدیدترین اخبار اقتصادی بازار اتریش، اطلاعات تخصصی حوزه های مختلف کسب و کار در اتریش و فرصت دریافت مشاوره رایگان درمورد شرایط ورود به بازار اتریش را فراهم می آورد.

با ما تماس بگیرید و پرسش خود را مطرح نمایید خدمات مشاوره ای برای اعضا اتاق کاملا رایگان است.