معرفی ما

برترین اتاق مشترک بازرگانی ایران

ماموریت اصلی ما در دبیرخانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش برنامه ریزی، مدیریت و اجرای فرایندها و شاخصه هایی است که در نهایت بتواند به توسعه مناسبات اقتصادی، آموزشی، فرهنگی و … منجر شود. در این مسیر در تلاشیم تا با برقراری ارتباط با نهادهای ذی صلاح اتریشی به مسیر تبادلات تجاری دو کشور جهت دهی منسجمی بدهیم.

اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش
اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش
اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش

خدمات ما

نگاهی به خدمات اتاق به هموندان

 

در جمع برترین ها

هموندان اتاق

نگرش ما

مدیران ما چه می گویند؟

تاریخچه اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش
تاریخچه اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش

200+

عضو

جدیدترین اخبار

مروری بر جدیدترین اخبار، گزارش ها و اطلاعیه های مرتبط با تجارت با اتریش