پویش ایران من

دسترسی سریع به محتوای صفحه

مقدمه

پویش “ایران من” محصول تفکر، تلاش و عزم بخش خصوصی ایران برای ایفای نقشی فعال، سازنده و مطالبه‌گرانه در نظام […]

پویش “ایران من” محصول تفکر، تلاش و عزم بخش خصوصی ایران برای ایفای نقشی فعال، سازنده و مطالبه‌گرانه در نظام آموزشی کشور است. ایران‌من می‌خواهد با ساخت یکصد مدرسه حرکتی را آغاز کند که در ادامه و با اتصال آن به سایر اقدامات و برنامه ها، ساخت نظام آموزشی بالنده، روزآمد و فراگیر را برای کشور سبب گردد.

پویش ایران من ابتکاری است که توسط تنی چند از اعضای اتاق های بازرگانی سراسر کشور در بخش خصوصی بنیان نهاده شده است. این حرکت در سال ۱۳۹۳ با احداث یک باب مدرسه کار خود را آغاز نمود و همین مدرسه،پایه و سرآغازی بر ساخت یکصد دبستان در مناطق محروم کشور با نام “ایران من” از سوی بخش خصوصی کشور گردید.

برنامه های پویش ایران من

  • تقویت همکاری و ایجاد انسجام بین سمنهای حوزه مدرسه سازی، آموزش و عدالت آموزشی
  • تلاش برای تغییر شکل و روش مدرسه سازی در کشور به منظور افزایش بهره وری ساخت و افزایش جذابیت و کارایی ساختمان مدارس
  • ترویج و توسعه مدارس هوشمند و کاربرد فناوریهای نوین در کاهش هزینه و افزایش بهره وری آموزشی در مناطق دور افتاده
  • طراحی اشکال جدیدی از مشارکت در مدرسه سازی به منظور استفاده بیشینه از توان حوزه های مختلف بخش خصوصی
  • یافتن کاستی ها و عقب ماندگیهای نظام آموزش کشور و پیگیری بهبود و اصلاح آنها
  • کمک به تحقق عدالت آموزشی در کشور با تکیه و تآکید بر مناطق محروم

بیانیه و اهداف پویش ایران من

ایران من ادای دین ما در جهت برآوردن وظیفه اخلاقی و مسئولیت اجتماعی به کودکان مناطقی است که به واسطه زندگی در نقاط دور از مرکز، دور افتاده نامیده، به حاشیه رانده شده اند و مورد بی مهری و محرومیت قرار گرفتند تا یاد بگیریند و بگیریم که همه خاک این وطن با ارزش است و آنچه این خاک را بارور می کند اراده، دانش و کوشش جمعی است.
دسترسی سریع به محتوای صفحه