پدرام سلطانی

پدرام سلطانی

رئیس افتخاری هیئت مدیره

جزئیات تماس

سمت: رئیس افتخاری هیئت مدیره
تلفن: ۰۲۱۲۶۷۰۱۲۱۵
فکس: ۰۲۱۲۶۷۰۱۲۹۴
ایمیل: info@iajcc.ir

ارتباط مستقیم

درباره پدرام سلطانی

  • عضو و نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
  • عضو شورای عمومی فدراسیون جهانی اتاق‌ها(ICC)
  • رئیس هیئت مدیره شرکت‌ پرسال

عضو و نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران وی همچنین عضو شورای عمومی فدراسیون جهانی اتاق‌ها(ICC) و رئیس هیئت مدیره شرکت‌های پرسال می‌باشد. سلطانی دانش‌آموخته دانشگاه تهران و دانشگاه منچستر است.

ریاست هیئت مدیره شرکت‌های پرسال از تیر ۱۳۷۵ تاکنون، نائب رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، عضو هیئت نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و ایران از اسفند ۱۳۸۵ و دبیرکلی اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران از آذر ۱۳۸۲ تا اسفند ۱۳۸۵ بخشی از مسئولیت‌های اجرایی و اقتصادی سلطانی تا کنون بوده است.