علی عیانبد
ali-ayanbod-1

علی عیانبد

دبیرکل اتاق

جزئیات تماس

سمت: دبیرکل اتاق
تلفن: ۰۲۱۲۶۷۰۱۲۱۵
فکس: ۰۲۱۲۶۷۰۱۲۹۴
ایمیل: info@iajcc.ir

ارتباط مستقیم

درباره علی عیانبد

  1. دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش
  2. نایب رئیس شرکت پیاتک مالزی
  3. مدیر بین المللی گروه پیاوار

میزان تحصیلات و رشته تحصیلی:

دکترای مدیریت بازرگانی

روان پزشکی

 

بزرگ شده و تحصیل کرده کشور آلمان، تجربه در زمینه صنعت، تجارت و تولید بین المللی (مخصوصا با کشورهای اروپایی و Asean)

مطالب مرتبط