امیر سامان مولوی
Saman-Molavi

امیر سامان مولوی

عضو هیئت مدیره

جزئیات تماس

سمت: عضو هیئت مدیره
تلفن: +۹۸۲۱۲۶۷۰۱۲۱۵
فکس: +۹۸۲۱۲۶۷۰۱۲۹۴
ایمیل: Molavi@iajcc.ir

ارتباط مستقیم

درباره امیر سامان مولوی

مدیر عامل: آوش ایده بهسان، رئیس هیئت مدیره آوش ایده بهروز، رئیس هیئت مدیره دومان الکترونیک در کشور امارات، مشاور شرکت آریا نیرو کهربا

مشاور شرکت هیربد نیرو، مدیر کارگروه استارت آپ اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش، هم بنیانگذار گلیتال، بنیانگذار classlike