آمار مقدماتی تجارت خارجی ایران در چهار ماه نخست سال 1400

آمار مقدماتی تجارت خارجی ایران در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۰

دسترسی سریع به محتوای صفحه

مقدمه

مجموع مبادلات بازرگانی خارجی غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۰ برگرفته از سایت گمرک کشورمان […]

تجارت خارجی

مجموع مبادلات بازرگانی خارجی غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۰ برگرفته از سایت گمرک کشورمان به قرار ذیل می‌باشد:

در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۰، میزان صادرات قطعی کشور (به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین تجارت چمدانی) بالغ بر ۳۸.۳۳۲ هزار تن و به ارزش۱۴.۳۳۸میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۹، افزایش ۲۷.۵ درصدی در وزن و ۶۴.۸۷ درصدی در ارزش دلاری داشته است.

همچنین میزان واردات کشور در این مدت، با افزایشی ۵.۵۴ درصدی در وزن و ۳۲.۶۹ درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۹، به ارقام ۱۲.۵۰۹ هزار تن و ۱۴.۵۷۶ میلیون دلار رسیده است.

میزان واردات و صادرات 1400

کشورهای عمده مقصد صادرات

طی چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۰، بیشترین میزان صادرات کشور، به مقصد کشورهای چین، با رقمی‌بالغ بر ۴.۳۹۶ میلیون دلار و سهم ۳۰.۶۶ درصد از کل ارزش صادرات، عراق با ۲.۸۱۷ میلیون دلار و سهم ۱۹.۶۵ درصد، امارات متحده عربی با ۱.۶۲۷ میلیون دلار و سهم ۱۱.۳۵ درصد، ترکیه با ۹۲۳ میلیون دلار و سهم ۶.۴۴ درصد و کشور افغانستان با ۷۲۸ میلیون دلار و سهم ۵.۰۸ درصد از کل ارزش صورت گرفته است.

کشورهای عمده طرف معامله واردات

طی چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۰ کشور امارات متحده عربی با اختصاص رقمی‌بالغ بر ۴.۶۸۰ میلیون دلار و سهمی در حدود ۳۲.۱۱ درصد از کل ارزش واردات، در جایگاه نخست کشورهای طرف معامله قرار گرفته است. همچنین کشورهای چین با ۳.۱۳۳ میلیون دلار و سهم ۲۱.۴۹ درصد، ترکیه با ۱.۵۱۳میلیون دلار و سهم ۱۰.۳۸ درصد ، آلمان ۵۶۳ میلیون دلار سهم ۳.۸۶ درصد و سوئیس با ۵۳۹ میلیون دلار و سهم ۳.۷ درصد از کل ارزش واردات جز کشورهای عمده طرف معامله واردات بوده اند.

دسترسی سریع به محتوای صفحه