برنامه شبکه سازی بانوان

مسیری در جهت تقویت و توسعه نقش بانوان ایران زمین در عرصه های اقتصادی، فرهنگی و تجاری

WNP logo

هدف از تاسیس کارگروه بانوان:

حمایت از بانوان ایران زمین و ارائه آموزش های منسجم و دقیق است تا از این طریق بتوانیم در توانمندسازی جامعه موفق تر باشیم

wnp3

اهداف تشکیل برنامه شبکه سازی بانوان

 • مسئله شناسی زنان در جامعه ایران و اتریش.
 • زمینه سازی جهت انجام تحقیقات و پژوهش های بنیادی، راهبردی و کاربردی.
 • تربیت و توانمندسازی بانوان متخصص و مورد نیاز جامعه.
 • شناخت وضعیت و قابلیت های بانوان.
 • ارائه آموزش های لازم و تبیین دوره های تخصصی ویژه بانوان
 • نظارت بر حسن اجرای سیاست ها و برنامه های کلان امور زنان
 • بسترسازی در جهت تعامل موثر میان خانواده و صنعت

اصول حاکم بر برنامه شبکه سازی بانوان

 •  فراهم‌آمدن عرصه حضور هر­چه بیشتر زنان در سطوح تصمیم ­گیری  ملی و بین­ المللی
 • اهتمام به رشد و ارتقاء بانوان و کاهش آسیب ­های اجتماعی
 • گفتمان­ سازی و نهادینه­ سازی فعالیت­ های مؤثر بانوان در حو‌زه فرهنگ، هنر، تجارت و اقتصاد
 • دریافت و ارائه پیشنهادها و طرح‌های راهبردی برای کارگروه بانوان

درخواست عضویت در کارگروه

به دریافت اطلاعات تکمیلی نیاز دارید؟ با همکاران ما در تماس باشید

همکاران ما در دبیرخانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش آماده پاسخگویی به پرسش های شما در مورد اهداف و چشم انداز های کارگروه بانوان هستند.