کارگروه توسعه پایدار

فرهنگ سازی و ترویج اصول و اهداف توسعه پایدار

توسعه پایدار

هدف از تاسیس کارگروه توسعه پایدار:

“توسعه پایدار” نام کارگروهی متشکل از مدیران و اعضا فعال در این حوزه است که با هدف متعالی به‌کارگیری و اشاعه مفاهیم پایایی(مانایی) در قالب مدیریت پروژه در پروژه‌های ساختمانی و صنعتی و به کارگیری ایده‌های به روز و خلاقانه شروع به کار کرده است.

sd
توسعه پایدار
توسه پایدار

توسعهٔ پایدار نگرشی ست فلسفی و فرایندی، جهت اکتساب سطح بهینه گی در هر اقدامی که نیاز به‌صرف منابع تمام شونده دارد. کنشگران توسعهٔ پایدار در کنار تکاپوی نیل به توسعه همه‌جانبهٔ اقتصادی، انسانی و ...، تلاش در ایجاد روندی ماندگار برای بهره‌مندی نسل‌های فعلی و آتی از ثمرات این توسعه دارند.

در این‌ کارگروه، مباحث مرتبط با چیستی، چرایی و چگونگی در کنشگری توسعه پایدار به‌ویژه با محوریت عملکرد تیمی شرکت‌های بخش خصوصی تحت هدایت تشکل اتاق مشترک بازرگانی ایران اتریش به چالش کشیده می‌شود.

اصول حاکم بر کارگروه توسعه پایدار

توسعه پایدار فرآیندی است که نیازهای کنونی بشر را بدون مخاطره افکندن نیاز نسل‌های آینده برآورده ساخته و در آن به محیط زیست و نسل‌های فردا نیز توجه شود. نمایندگان بلندپایه نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد و جامعه مدنی چندی پیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دستورکار توسعه پایدار را در غالب اهدافی 17 گانه تصویب کردند. این اهداف(Sustainable Development Goals) که در قالب اهداف جهانی شناخته می‌شوند، یک خواستار جهانی برای پایان دادن به فقر، محافظت از سیاره و اطمینان از این است که همه مردم از صلح و رفاه بهره‌مند شوند.

اهداف تشکیل کارگروه توسعه پایدار

  • فرهنگ سازی و ترویج اصول و اهداف توسعه پایدار در کشور ایران و تبادل تجربیات در این حوزه با همتای اتریشی
  • ﺗﺪوﻳﻦ و تبادل دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﻧﺨﺒﮕﺎن و اﺳﺎﺗﻴﺪ و متخصصان و مدیران داخلی و اتریشی
  • برگزاری نشست‌ها و جلسات تفکر خلاق با جوانان علاقه‌مند و مبتکر و ارائه نظرات و ایده‌های برتر جهت پشتیبانی فکری و یا راهبردی ایده‌های اجرایی خلاق
  • ارتباط با نهادهای داخلی و بین المللی مرتبط با توسعه پایدار و یافتن فصول مشترک بین این نهادها و حوزه علمی مدیریت پروژه
  • همکاری تنگاتنگ با سایر کارگروه ها و کمیته ها در راستای گنجاندن اهداف و معیارهای توسعه پایدار در زیرساخت‌های  آموزشی

درخواست عضویت در کارگروه

به دریافت اطلاعات تکمیلی نیاز دارید؟ با همکاران ما در تماس باشید

همکاران ما در دبیرخانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش آماده پاسخگویی به پرسش های شما در مورد اهداف و چشم انداز های کارگروه بانوان هستند.