خدمات اتاق

برنامه های شبکه سازی

شبکه سازی تخصصی

با تمرکز بر موضوعات متنوع و با حضور تجار اتریشی و ایرانی

برنامه ریزی منسجم

با نگاه به فراهم آوردن فرصت معرفی و ارائه خدمات و کالاها

مشاوره و راهنمایی

ارائه انواع مشاوره و راهنمایی پس از برگزاری برنامه های شبکه سازی

دریافت مشاوره رایگان

آیا به برگزاری یک برنامه شبکه سازی نیاز دارید؟

اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش

برگزارکننده رویدادهای تخصصی شبکه سازی برای بازرگانان

با ما تماس بگیرید و پرسش خود را مطرح نمایید
این خدمات برای اعضا اتاق کاملا رایگان است.