درباره شركت افزودنی های ايتوک فردا،

هدف موسسان شركت افزودنی های ايتوک فردا، بنیان سازمانی بر پایه اصول علمی است. براين اساس تاثيرگذاری هر محصول پيش از واردات وسيع، در موسسات علمی داخلی مورد ارزيابی قرار می گيرد و در صورت تامين مستندات کافی در زمينه تاثيرگذاری هر محصول در شرایط داخل و با تکيه بر تحقيقات بين المللی، اقدام به واردات و معرفی آن به بازار ایران صورت می گيرد. با تكيه بر اين عملكرد اين شرکت هم اكنون موفق گرديده است تا محصولاتی منطبق با شرايط ايران را به بازار معرفی نمايد.

مدیر عامل:محمود شکیباپور تبریزی
وبسایتwww.etoukfarda.com
تلفن: 021۶۶۹۳۲۴۲۸
فکس:021۶۶۹۴۶۸۶۴
ایمیل: info[at]etoukfarda.com
آدرس دفتر:تهران، خیابان توحید، کوچه نادر، پلاک 4، واحد3
etouk