درباره آوا سلولز

تولیدکننده دستمال کاغذی و انواع محصولات سلولزی

مدیرعامل: بهزاد یعقوبی عراقی

آدرس دفتر: خیابان شهید بهشتی /خیابان مفتح شمالی /نبش کوچه دهم /ساختمان ۴۰۰ واحد ۱۰۳
تلفن تماس: ۰۲۱۸۸۵۳۲۴۵۹