درباره آوا سلولز

تولیدکننده دستمال کاغذی و انواع محصولات سلولزی

 

مدیرعامل:بهزاد یعقوبی عراقی
آدرس دفتر:خیابان شهید بهشتی /خیابان مفتح شمالی /نبش کوچه دهم /ساختمان ۴۰۰ واحد ۱۰۳
تلفن تماس:021۸۸۵۳۲۴۵۹
سلولز