کارگروه فرهنگی و هنری

شناسایی، معرفی و اولویت بندی شاخصه های فرهنگی دو کشور

culture3

هدف از تاسیس کارگروه فرهنگی و هنری:

با توجه به رونق فرهنگ و هنر خلاق به عنوان رویکردی نوین در عرصه صنعت و فرهنگ، کارگروه فرهنگی هنری اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش در تلاش است با ایجاد پیوند و تعامل میان این حوزه ها، ارزش هنری و فرهنگی محصولات خلاق را به مثابه تولیدات ارزشمند در عصر حاضر نشان دهد.

کارگروه فرهنگی
culture5

اهداف تشکیل کارگروه فرهنگی

  • برگزاری رویدادهای فرهنگی مشترک با کشور اتریش
  • شناسایی، معرفی و اولویت بندی شاخصه های فرهنگی دو کشور
  • بررسی مسائل و نیازمندی‌های هنری و فرهنگی دو کشور و تعیین اولویت‌ها در این زمینه و تعامل همکاری فیمابین
  • نظارت و پیگیری لازم در مورد اجرای مصوبات و سازوکار کارگروه فرهنگی
  • سازگاری کلی با نیاز‌های اقتصادی یا محیط جغرافیایی دو کشور.
  • ایجاد یک سازمان مشترک برای فرو نشاندن نیاز‌های اجتماعی و فرهنگی محیط پیرامون
  • یافتن مجموعه مشترکی از اندیشه‌ها و دستاوردها.

درخواست عضویت در کارگروه

به دریافت اطلاعات تکمیلی نیاز دارید؟ با همکاران ما در تماس باشید

همکاران ما در دبیرخانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش آماده پاسخگویی به پرسش های شما در مورد اهداف و چشم انداز های کارگروه فرهنگی و هنری هستند.