با هم قوی تر خواهیم بود

فعالیت و ارائه خدمات مسئولانه در اتاق مشترک بازرگانی جز با تکیه بر ارزش‌های سازمانی و تشویق اعضای دبیرخانه به رعایت اصول کاری مندرج در منشور اخلاقی. ما در دبیرخانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش معتقدیم پایبندی نیروی کار به ارزش‌ها و اصول کاری شرکت ارتقادهنده فرهنگ سازمانی بوده و تعهدگرایی در سایر فعالیت‌های ما را تضمین خواهد کرد.

منشور اخلاقی اتاق در قبال هموندان، مخاطبان و مشتریان

  • حفظ حریم شخصی و خصوصی و رازداری، خط‌مشی حرفه‌ای ما است.
  • پایبندی به تعهدات، به‌ویژه در ارائه خدمات، خصلت سازمانی ما است.
  • احترام و حفظ کرامت انسانی هموندان، در هر شرایطی سرلوحه مرام اخلاقی ما است.
  • ارائه خدمات همراه با رعایت استانداردهای کیفیت را فراتر از وظیفه حرفه‌ای، تعهد اخلاقی نیز می‌دانیم.
  • رعایت انصاف در عقد قرارداد و دوری از هرگونه دادوستد ناروا را شرط ارائه خدمات اخلاق محور می‌دانیم.
  • مواجهه صادقانه، عادلانه، صریح و اجتناب از هرگونه فریب، مرام اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش است.
  • انتقاد، حق هموندان و اعضا اتاق است. پاسخگویی، نقدپذیری و جبران خسارت ناشی از عملکرد اتاق، مرام ما است.
  • سرعت، دقت، سهولت و کیفیت در ارائه خدمات، وجهه همت دبیرخانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش است.
  • اطلاع‌رسانی شفاف، به‌موقع، دقیق و کامل و ارائه مشاوره مؤثر و آموزش لازم، پاسخ ما به حق اطلاع‌یابی هموندان و اعضا است.
  • دیدگاه هموندان و اعضا را ارج می‌نهیم و با تنوع در ارائه خدمات و با انعطاف‌پذیری و استقبال از نیاز و سلیقه اعضا، بر حق انتخاب هموندان تأکید می‏کنیم.