شرکت آوا سلولز


شماره تماس:88532459-88747924     

تلفکس:88758368

آدرس ایمیل:Info@avacellulose.com

وب‌سایت:www.avacellulose.com

نام شرکت: شرکت آوا سلولز

زمینه فعالیت شرکت: بازرگانی

نام و نام خانوادگی مدیرعامل: بهزاد یعقوبی عراقی

آدرس: خیابان شهید بهشتی /خیابان مفتح شمالی /نبش کوچه دهم /ساختمان 400 واحد 103

کدپستی:1587835115