کارگروه تجاری

در مسیر تسهيل و توسعه تجارت خارجي ایران با کشور اتریش

کارگروه تجاری

هدف از تاسیس کارگروه تجاری:

کارگروه تجاری اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش، کارگروهی است فعال، مشاركت جو و مبتني بر دانش كه در راستاي توسعه تجارت دو کشور، به دنبال توسعه و تقويت تجارت خارجي و دستيابي به سهم بيشتر بازار هدف به نحوي يكپارچه و اثربخش مي باشد. اين کارگروه همواره سعي دارد با برنامه ريزي، سياست گذاري، حمايت و نظارت عاليه، بستر مناسبي جهت مديريت صادرات و تقويت زيربناها و ظرفيت هاي لازم براي تسهيل و توسعه تجارت خارجي ایران با کشور اتریش را فراهم نمايد.

trade

اهداف و استراتژی کارگروه تجاری

  • ارتقای صادرات و توسعه تجارت خارجی با کشور اتریش
  • ارتقای دانش و فرهنگ صادراتی و تجارت خارجی
  • تقویت و توسعه ظرفیت های تجاری در سطح دو کشور
  • تفوق تراز تجاری
  • برنامه ریزی، سیاست گذاری و اعمال نظارت عالیه در امر توسعه تجارت خارجی با کشور اتریش از طریق مشارکت در کارگروه  تخصصی این حوزه
  • توسعه تجارت خارجی، بازاریابی، تبليغ و گسترش بازارهای جهاني كالا و خدمات صادراتي بین دو كشور
  • فراهم آوردن موجبات توسعه بنگاه هاي تجاري و افزايش توانمندي آنها به منظور توسعه صادرات غير نفتي و بهبود تراز بازرگاني بین ایران و اتریش
  • اطلاع رساني در حوزه تجارت
  • برگزاری رویدادها و وبینارهای آموزشی در حوزه تجارت

درخواست عضویت در کارگروه

به دریافت اطلاعات تکمیلی نیاز دارید؟ با همکاران ما در تماس باشید

همکاران ما در دبیرخانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش آماده پاسخگویی به پرسش های شما در مورد اهداف و چشم انداز های کارگروه تجاری هستند.