گزارش عملکرد هیئت مدیره در سال 1400

گزارش عملکرد هیئت مدیره در سال ۱۴۰۰

دسترسی سریع به محتوای صفحه

مقدمه

گزارش های پیوست شده، به عنوان گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعاتی در خصوص وضع عمومی اتاق […]

گزارش های پیوست شده، به عنوان گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعاتی در خصوص وضع عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش و عملکرد هیئت مدیره را در دسترس عموم قرار می دهد.
جهت دسترسی به گزارش عملکرد فایل زیر را دانلود نمایید.

دریافت گزارش عملکرد

دسترسی سریع به محتوای صفحه

مطالب مرتبط