193

Board Of Directors V5 page 002
Board Of Directors V5 page 004
Board Of Directors V5 page 005
Board Of Directors V5 page 006
Board Of Directors V5 page 007
Board Of Directors V5 page 008
Board Of Directors V5 page 009
Board Of Directors V5 page 010
Board Of Directors V5 page 011
Board Of Directors V5 page 012 4

دبیرخانهمشاهده نوشته ها

Avatar for دبیرخانه

اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش با هدف گسترش و تقویت پیوندهای بازرگانی، صنعتی و اقتصادی میان فعالان اقتصادی ایرانی و اتریشی و ارائه خدمات پشتیبانی و تسهیل و ترویج ارتباط میان دو کشور مشغول به فعالیت است تا یک سازمان پیشرو و ارزش‌آفرین را پایه‌گذاری و مدیریت کنیم.

دیدگاه ها غیر فعالند