کدام صادرکنندگان مشمول معافیت مالیاتی شدند؟

کدام صادرکنندگان مشمول معافیت مالیاتی شدند؟

دسترسی سریع به محتوای صفحه

مقدمه

احسان قمری در گفت‌وگو با خبرگزاری «مهر» با بیان اینکه صادرات از مالیات معاف است و مالیات ارزش‌افزوده پرداختی از […]

دبیر کمیته اقدام ارزی

احسان قمری در گفت‌وگو با خبرگزاری «مهر» با بیان اینکه صادرات از مالیات معاف است و مالیات ارزش‌افزوده پرداختی از سوی صادرکنندگان به آن‌ها عودت داده می‌شود، اظهار کرد: پایان مهلت ایفای تعهد ارزی تعدادی از صادرکنندگان سال ۹۷، ۳۰ دی سال ۹۸ بود؛ بنابراین اگر این گروه از صادرکنندگان تا تاریخ مذکور رفع تعهد ارزی کرده باشند، مشمول معافیت مالیاتی یا همان استفاده از نرخ صفر مالیاتی شده و استرداد مالیات ارزش‌افزوده آن‌ها نیز انجام‌شده است.

مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران یادآور شد: بسیاری از صادرکنندگان سال ۹۷ بعد از ۳۰ دی ۹۸ رفع‌تعهد‌ارزی کرده بودند؛ بنابراین مشمول معافیت مالیاتی نشدند.

دبیر کمیته اقدام ارزی ادامه داد: یک سال و نیم پیگیری کردیم تا این گروه از صادرکنندگان نیز مشمول نرخ صفر مالیاتی شوند. درنتیجه این پیگیری‌ها مقرر شد صادرکنندگان سال ۹۷ که از تاریخ ۳۰ دی ۹۸ تا ۳۰ آبان ۹۹ رفع تعهد ارزی کرده‌اند، نرخ صفر مالیاتی برایشان لحاظ شود و سازمان امور مالیاتی موظف شد برای این گروه از صادرکنندگان به نسبت ارزی که برگردانده‌اند، استرداد مالیات ارزش‌افزوده لحاظ کند.

وی با بیان اینکه صادرکنندگان باید به‌روش‌های قانونی ارز را به کشور برگردانند و رفع تعهد در سامانه‌های تعیین‌شده مشخص باشد، گفت: سازمان امور مالیاتی این مصوبه ‌را اجرایی می‌کند. قمری افزود: صادرکنندگان سال ۹۷ حدود ۲ سال و ۸ ماه فرصت داشتند ارز را برگردانند.

وی درباره صادرکنندگان سال‌۹۷ که همچنان موفق به بازگرداندن ارز به کشور نشده‌اند، گفت: این گروه از صادرکنندگان می‌توانند با مراجعه به سازمان توسعه تجارت، مدارک خود را ارائه دهند و در صورت تائید مدارک در کمیته اقدام ارزی، اجازه بازگرداندن ارز به‌ چرخه اقتصادی کشور را دارند و آن زمان درباره معافیت و استرداد مالیات ارزش‌افزوده آن‌ها تصمیم می‌گیریم.

وی تأکید کرد: کمیته اقدام ارزی به هر صادرکننده‌ای که بخواهد ارز را به چرخه اقتصادی کشور بازگرداند، کمک می‌کند. وی اظهار کرد: صادرکنندگان سال ۹۸ تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ آزاد هستند به ‌روش‌های قانونی تعیین‌شده، ارز صادراتی را به کشور بازگردانند و به ‌هر میزانی که ارز را برگردانند مشمول معافیت و استرداد مالیات ارزش‌افزوده می‌شوند؛ همچنین صادرکنندگان سال ۹۹ نیز تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ فعلاً فرصت دارند.

دسترسی سریع به محتوای صفحه

مطالب مرتبط