هشدار انجمن صنفی فناوری اطلاعات اتریش نسبت به چالش کمبود نیروی کار حرفه ای در اتریش

هشدار انجمن صنفی فناوری اطلاعات اتریش نسبت به چالش کمبود نیروی کار حرفه ای در اتریش

دسترسی سریع به محتوای صفحه

مقدمه

طبق آمار این انجمن، در حال حاضر اتریش ۲۴ هزار نیروی کار حرفه ای فعال در حوزه فناوری اطلاعات کم […]

طبق آمار این انجمن، در حال حاضر اتریش ۲۴ هزار نیروی کار حرفه ای فعال در حوزه فناوری اطلاعات کم دارد و طبق پیش بینی های این انجمن، این تعداد تا ۵ سال آینده به ۳۰ هزار نفر خواهد رسید.

این مساله سبب کاهش تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده تا ۸ /۳ میلیارد یورو خواهد شد. گفته می شود نرخ ترک تحصیل در رشته های زیر مجموعه و دستمزدهای پایین در این حوزه، از عوامل اصلی کمبود نیروی کار ماهر می باشد.

همچنین گفته می شود بسیاری از دانشجویان پیش از اتمام دوره تحصیلات از طریق دوره های آموزشی غیر دانشگاهی، وارد بازار کار و صنایع فعال زیر مجموعه می شوند.

این انجمن همچنین در گزارشی در این خصوص از دولت خواسته است تا آموزش های حوزه فناوری اطلاعات را به برنامه درسی مدارس افزوده و سامانه ها و زیرساخت های آموزشی مرتبط با این حوزه را در سراسر اتریش توسعه دهند.

دسترسی سریع به محتوای صفحه