نگاهی به کشت محصولات ارگانیک در اروپا

نگاهی به کشت محصولات ارگانیک در اروپا

دسترسی سریع به محتوای صفحه

مقدمه

رقابت ۲۷ عضو اتحادیه اروپا؛ کدام کشورها پیشتاز سطح زیر کشت محصولات ارگانیک شدند؟ سطح زیر کشت محصولات کشاورزی ارگانیک […]

mobility days

رقابت ۲۷ عضو اتحادیه اروپا؛ کدام کشورها پیشتاز سطح زیر کشت محصولات ارگانیک شدند؟

سطح زیر کشت محصولات کشاورزی ارگانیک در اتحادیه اروپا طی ۸ سال گذشته ۵۶ درصد افزایش یافت.

اداره آمار کمیسیون اروپا(یورواستات) با انتشار گزارشی اعلام کرد که سطح زیر کشت محصولات ارگانیک در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا از ۹.۵ میلیون هکتار در سال ۲۰۱۲ به ۱۴.۷ میلیون هکتار در سال ۲۰۲۰ رسید.

بر پایه این گزارش، مجموع سطح زیر کشت محصولات ارگانیک در اتحادیه اروپا طی سال ۲۰۲۰ معادل ۹.۱ درصد از کل زمین‌های کشاورزی ثبت شده در این اتحادیه بود.

این گزارش نشان می‌دهد که طی ۹ سال مورد بررسی به جز لهستان نسبت زمین‌های کشاورزی مورد استفاده برای تولید محصولات کشاورزی ارگانیک در سایر ۲۶ کشور عضو اتحادیه اروپا افزایش یافته است.

بر اساس گزارش یورواستات، بیشترین سهم مزارع تولید محصولات ارگانیک در اتریش (۲۵ درصد)، استونی (۲۲ درصد) و سوئد (۲۰ درصد) ثبت شده و پایین‌ترین نرخ نیز با کمتر از ۵ درصد در ایرلند و مالت گزارش شده است.

دسترسی سریع به محتوای صفحه