نتایج ارزیابی کارگروه های تخصصی اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش

نتایج ارزیابی کارگروه های تخصصی اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش

دسترسی سریع به محتوای صفحه

مقدمه

بر اساس ارزیابی انجام شده، کارگروه حقوقی و کارگروه استارتاپی با ۱۹ امتیاز به طور مشترک حائز رتبه اول و […]

بر اساس ارزیابی انجام شده، کارگروه حقوقی و کارگروه استارتاپی با ۱۹ امتیاز به طور مشترک حائز رتبه اول و عنوان برترین کارگروه تخصصی اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش شدند و برنامه شبکه سازی بانوان و کارگروه توسعه پایدار نیز با ۱۴ و ۱۱ امتیاز، به ترتیب رتبه دوم و سوم را کسب نمودند.

برگزاری رویدادهای تخصصی، تولید محتوا، ارائه خدمات ویژه به اعضا،ارائه گزارش عملکرد و برنامه سالیانه از جمله معیار های سنجش فعالیت کارگروه ها در سال ۱۴۰۰ بود.

اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش در تلاش است تا با بهره گیری از متخصصان حوزه های مختلف در مسیر تخصصی سازی تجارت و نیز توسعه آموزش های سازمانی و فردی قدم بردارد.

دسترسی سریع به محتوای صفحه

مطالب مرتبط