رشد تجارت خارجی در ماه نوامبر 2021

رشد تجارت خارجی در ماه نوامبر ۲۰۲۱

دسترسی سریع به محتوای صفحه

مقدمه

آمار تجارت خارجی اتریش در ماه نوامبر نشان از رشد قابل‌توجه نسبت به حتی پیش از دوران بحران دارد. واردات […]

تجارت خارجی اتریش

آمار تجارت خارجی اتریش در ماه نوامبر نشان از رشد قابل‌توجه نسبت به حتی پیش از دوران بحران دارد. واردات اتریش نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۲۳.۹ درصد (بیست‌وسه ممیز ۹ دهم) و صادرات ۱۹ درصد افزایش داشته است.

با افزایش ۲۵.۵(بیست‌وپنج و نیم درصدی) درصدی واردات و افزایش ۲۲.۹ (بیست‌ودو و نه‌دهم) درصدی در صادرات، تجارت خارجی اتریش، نقطه امید جدیدی برای رشد اقتصادی اتریش می‌تواند باشد.

تنها در ماه نوامبر ۲۰۲۱، ۱۶.۴۹(شانزده ممیز ۴۹ دهم) میلیارد یورو کالا وارد و ۷۳. ۱۵ (پانزده ممیز هفتادوسه صدم) میلیارد یورو کالا صادرشده است که این حجم از تبادلات تجارت خارجی، منجر به کسری ۷۶. ۰ (هفتادوشش صدم) میلیارد یورویی برای اتریش می‌باشد.

مهم‌ترین شریک تجاری اتریش همچنان اتحادیه اروپا است، حجم کالاهایی به ارزش ۹۷. ۱۰ (ده ممیز نودوهفت صدم) میلیارد یورو در ماه نوامبر از کشورهای اتحادیه اروپا واردشده و در مقابل، کالاهایی به ارزش ۱۰.۶۴ (ده ممیز شصت‌وچهار صدم) میلیارد یورو به اتحادیه اروپا صادر شد.

دسترسی سریع به محتوای صفحه