دوره آموزشی قوانین ثبت شرکت در اتریش، توسط اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش برگزار شد.

دوره آموزشی قوانین ثبت شرکت در اتریش، توسط اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش برگزار شد.

دسترسی سریع به محتوای صفحه

مقدمه

دوره آموزشی قوانین ثبت شرکت در اتریش روز نهم شهریور ماه ١۴٠١ توسط اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش در […]

دوره آموزشی قوانین ثبت شرکت در اتریش روز نهم شهریور ماه ١۴٠١ توسط اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش در محل اتاق صنایع, معادن و کشاورزى تهران برگزار شد.
کارشناس دوره,دکتر المار درابک وکیل و متخصص امور حقوقی اتریش به شرح کامل چگونگی ثبت شرکت در اتریش، سازوکار شرکتها با مسئولیت محدود و سایر مسائل حقوقی مرتبط پرداخته و به پرسش های شرکت کنندگان در این خصوص پاسخ داد.

 

دسترسی سریع به محتوای صفحه