جدیدترین آمار حجم تجارت خارجی اتریش

جدیدترین آمار حجم تجارت خارجی اتریش

دسترسی سریع به محتوای صفحه

مقدمه

آمار شرایط تجارت خارجی اتریش در ماه نوامبر ۲۰۲۱ نشان از رشد قابل توجهی نسبت به حتی پیش از دوران […]

آمار شرایط تجارت خارجی اتریش در ماه نوامبر ۲۰۲۱ نشان از رشد قابل توجهی نسبت به حتی پیش از دوران بحران دارد. واردات نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۹ . ۲۳ درصد ( بیست و سه ممیز ۹ دهم ) و صادرات ۱۹ درصد افزایش داشته است. از این رو واردات و صادرات به میزان چشمگیری افزایش یافته اند

با افزایش ۵ . ۲۵ ( بیست و پنج و نیم درصدی ) درصدی واردات و افزایش ۹ . ۲۲ ( بیست و دو و نه دهم) درصدی در صادرات، تجارت خارجی ، نقطه امید جدیدی برای رشد اقتصادی اتریش می‌تواند باشد. تنها در ماه نوامبر ۲۰۲۱، ۴۹ . ۱۶ ( شانزده ممیز ۴۹ دهم) میلیارد یورو کالا وارد و ۷۳ . ۱۵ ( پانزده ممیز هفتاد و سه صدم ) میلیارد یورو کالا صادر شده است که این حجم از تبادلات تجارت خارجی، منجر به کسری ۷۶ . ۰ ( هفتادوشش صدم) میلیارد یورویی برای اتریش می‌باشد.

مهمترین شریک تجاری اتریش همچنان اتحادیه اروپا است، حجم کالاهایی به ارزش ۹۷ . ۱۰ ( ده ممیز نود و هفت صدم) میلیارد یورو در ماه نوامبر از کشورهای اتحادیه اروپا وارد شده و در مقابل، کالاهایی به ارزش ۶۴ .۱۰ ( ده ممیز شصت و چهار صدم ) میلیارد یورو به اتحادیه اروپا صادر شد.

واردات از ژانویه تا نوامبر ۲۰۲۱ با ۴ .۲۲ ( بیست و دو ممیز چهار دهم ) درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۵۹ .۱۶۲ ( صد و شصت و دو ممیز پنجاه و نه صدم ) میلیارد یورو و صادرات با ۷ . ۱۵ ( پانزده ممیز هفت دهم) درصد افزایش به ۱۵۱ میلیارد یورو رسیده است. کسری تجاری نسبت به سال قبل از ۶۶ . ۱ (یک ممیز شصت و شش) میلیارد یورو به ۸۶ . ۱۰ (ده ممیز هشتاد و شش) میلیارد یورو افزایش یافته است.

همزمان واردات از آلمان تا ۱۶ درصد افزایش یافته و همچنین از چین نیز واردات تا ۲۹ درصد در سال ۲۰۲۱ افزایش داشته است و آلمان و چین همچنان مهم ترین شرکای تجاری اتریش به شمار می آیند.

دسترسی سریع به محتوای صفحه