تغییرات مهم در پروتکل‌های کرونایی سفر

تغییرات مهم در پروتکل‌های کرونایی سفر

دسترسی سریع به محتوای صفحه

مقدمه

بر اساس آخرین پروتکل‌های ابلاغ‌شده از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا پروتکل‌های بهداشتی برای همه بخش‌های اقتصادی کشور ازجمله […]

مقررات کرونا

بر اساس آخرین پروتکل‌های ابلاغ‌شده از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا پروتکل‌های بهداشتی برای همه بخش‌های اقتصادی کشور ازجمله حوزه حمل‌ونقل با توجه به توسعه واکسیناسیون تغییر کرده است.

به گزارش ایسنا، بر اساس مکاتبات صورت گرفته وزارت بهداشت با دیگر دستگاه‌های اجرایی با توجه به توسعه واکسیناسیون عمومی و اجرای طرح مدیریت هوشمند کرونا برخی از پروتکل‌های بهداشتی در حوزه‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی ازجمله حمل‌ونقل تغییر کرده است که شامل حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری و در بخش‌های حمل‌ونقل زمینی، دریایی و هوایی است.

بر اساس این پروتکل‌های ابلاغ‌شده محدودیت ظرفیت حمل مسافر توسط قطار، اتوبوس و هواپیما با توجه به وضعیت پوشش واکسیناسیون عمومی و بر اساس مصوبات ستاد مقابله با کرونا در نظر گرفته خواهد شد که در تبصره ۱ مصوبه اخیر آمده است که پذیرش مسافر در سفرهای برون‌شهری (شناورها، اتوبوس‌ها و قطار) حداکثر ۸۰ درصد ظرفیت خواهد بود تا زمانی که پوشش واکسیناسیون عمومی به بیش از ۸۰ درصد برسد و در آن زمان ظرفیت پذیرش در این بخش‌ها به ۱۰۰ درصد خواهد رسید اما در هواپیما پذیرش مسافر ۱۰۰ درصد است. البته کوپه‌های قطار برای خانواده‌ها شامل محدودیت مذکور نیست.

در بخش‌های دیگر پروتکل ابلاغ‌شده رعایت فاصله‌گذاری بین افراد در پایانه‌های مسافری و دیگر حوزه‌های مرتبط با حمل‌ونقل و رعایت پروتکل‌های بهداشتی مانند ماسک و غیره اشاره‌شده است همچنین مسافران و گردشگران در ناوگان حمل‌ونقل برون‌شهری باید شرایط و پروتکل‌ها را رعایت کنند که در بخش‌های مختلف متفاوت است.

به‌عنوان‌مثال مسافران در پروازهای داخلی باید نتیجه تست PCR منفی حداکثر ۷۲ ساعته یا کارت واکسن داشته باشند اما در پروازهای خارجی ضمن ارائه تست PCR منفی حداکثر ۹۶ ساعته داشتن کارت واکسن هم ضروری است.

در سفرهای زمینی و دریایی داخلی نیز پروتکل‌ها مانند پروازهای داخلی و در سفرهای دریایی خارجی پروتکل‌ها مانند پروازهای خارجی در نظر خواهد شد.

در این پروتکل جدید ابلاغی به بخش‌های دیگر مانند غربالگری، مراقبت و بازتوانی، اقدامات کنترلی سلامت محیط و کار و رعایت پروتکل‌های بهداشتی مانند ضدعفونی و گندزدایی اماکن اشاره‌شده که بخش حمل‌ونقل هم در آن مورد تائید شده است.

این پروتکل‌ها از ابتدای آذرماه امسال قابل‌اجرا بوده و در همه بخش‌های مختلف ازجمله حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی در قالب طرح مدیریت هوشمند کرونا به اجرا درخواهد آمد.

دسترسی سریع به محتوای صفحه