برگزاری جلسه هم اندیشی نوآوری با همکاری اتاق مشترک بازرگانی ایران اتریش و سازمان UNICEF

برگزاری جلسه هم اندیشی نوآوری با همکاری اتاق مشترک بازرگانی ایران اتریش و سازمان UNICEF

دسترسی سریع به محتوای صفحه

مقدمه

برگزاری جلسه هم اندیشی نوآوری با همکاری اتاق مشترک بازرگانی ایران اتریش و سازمان UNICEF (سازمان ملل، صندوق کودکان سازمان […]

برگزاری جلسه هم اندیشی نوآوری با همکاری اتاق مشترک بازرگانی ایران اتریش و سازمان UNICEF (سازمان ملل، صندوق کودکان سازمان ملل متحد) در ایران

به گزارش واحد روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران اتریش، این جلسه هم‌اندیشی به صورت مشترک توسط اتاق بازرگانی و نمایندگان دفتر یونیسف ایران برگزار گردید.
شرکت کنندگان در این نشست به بررسی ظرفیت های مشترک برای ایجاد راهکارهای جدید همکاری پرداختند.

دسترسی سریع به محتوای صفحه