اهدای یک میلیون دز واکسن توسط اتریش به ایران

اهدای یک میلیون دز واکسن توسط اتریش به ایران

دسترسی سریع به محتوای صفحه

مقدمه

نیمی از یک میلیون دُز واکسن اهدایی آسترازنکا اتریش توسط تیم سفارت اتریش به ریاست کاردار و معاون سفیر، خانم […]

نیمی از یک میلیون دُز واکسن اهدایی آسترازنکا اتریش توسط تیم سفارت اتریش به ریاست کاردار و معاون سفیر، خانم باربارا گروسه در فرودگاه امام خمینی تحویل گرفته شد.

اتریش معتقد است تنها راه مقابله با بحران جهانی کووید-۱۹ کوشش مشترک است. تا زمانی که همگی ایمن نباشند، هیچ کس ایمن نخواهد بود. قرار است با این حمایت از بار اضافی ناشی از شرایط کشور افغانستان بر دوش ایران نیز کاسته شود.

ارسال این محموله از طریق مکانیسم حفاظت مدنی اتحادیه اروپا برنامه ریزی شده و بازتاب دهنده طیف کمک های بشردوستانه اروپا به ایران است. اتریش با جمعیت ۸٫۹ میلیونی خود تا به حال ۱،۸ میلیون دُز واکسن به سایر کشورها اهدا کرده است.

دسترسی سریع به محتوای صفحه