آمار تجارت خارجی اتریش در نیمه نخست 2021

آمار تجارت خارجی اتریش در نیمه نخست ۲۰۲۱

دسترسی سریع به محتوای صفحه

مقدمه

بر اساس گزارش مرکز آمار اتریش، صادرات در پایان ماه ژوئن ۵. ۱۶ درصد و واردات ۲. ۲۲ درصد افزایش‌یافته […]

مشوق های صادراتی

بر اساس گزارش مرکز آمار اتریش، صادرات در پایان ماه ژوئن ۵. ۱۶ درصد و واردات ۲. ۲۲ درصد افزایش‌یافته است. واردات از مبدأ چین و لهستان بیشترین افزایش را داشته است و در حوزه صادرات، میزان تجارت در میان شرکای اقتصادی اتریش، با فرانسه کاهشی محسوس داشته است و آلمان همانند گذشته مهم‌ترین شریک تجاری هم در واردات وهم در صادرات به شمار می‌آید.

در ژوئن ۲۰۲۱، واردات و صادرات در مقایسه با ژوئن ۲۰۲۰ به ترتیب ۳. ۲۷ درصد و ۵. ۱۵ درصد افزایش یافت. میزان صادرات حتی از سطح قبل از بحران یعنی در ژوئن ۲۰۱۹ نیز بالاتر بوده است. بر اساس نتایج اولیه گزارش مرکز آمار اتریش، ارزش کل واردات کالا در بازه زمانی ژانویه تا ژوئن ۲۰۲۱ بالغ‌بر ۶. ۸۵ میلیارد یورو و صادرات ۴.۸۰ میلیارد یورو بوده است.

بیشترین گزارش رشد مربوط به ماه‌های مارس ۲۰۲۱ (واردات ۳. ۲۶ درصد، صادرات ۱. ۱۸ درصد)، آوریل ۲۰۲۱ (واردات ۲. ۵۰، صادرات: ۴. ۴۰ درصد)، مه ۲۰۲۱ (واردات ۱.۳۶ و در حوزه صادرات ۵. ۳۳ درصد) و ژوئن ۲۰۲۱ (واردات ۱.۳۳ درصد، صادرات ۹. ۲۰ درصد) به میزان قابل‌توجهی به بهبود شرایط اقتصادی و آمار تجارت خارجی یاری رسانده است. در همین دوره کسری تجاری به ۲. ۵ میلیارد یورو افزایش یافت.

اتریش بیشتر تجارت خارجی خود را در اتحادیه اروپا انجام می‌دهد. در اینجا واردات با ۹. ۲۰ درصد افزایش به ۴. ۵۷ میلیارد یورو و صادرات با ۳. ۱۷ درصد به ۹. ۵۴ میلیارد یورو رسید. تجارت با انگلستان نیز علیرغم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رونق بسیار خوبی داشته است. واردات از انگلستان ۸. ۲۶ درصد افزایش داشته و به ۴. ۱ میلیارد یورو رسیده است و صادرات ۳. ۱۵ درصد به ۲ ۱. ۲ میلیارد یورو رسیده است.

آلمان همچنان تاکنون مهم‌ترین شریک تجاری اتریش به شمار می‌آید. واردات از آلمان با ۷. ۱۷ درصد افزایش به ۷. ۲۷ میلیارد یورو و صادرات به آلمان با ۸. ۱۸ درصد رشد به ۹. ۲۴ میلیارد یورو رسیده است. واردات از سوئیس با ۳. ۲۵ درصد افزایش به ۵ میلیارد یورو و صادرات به سوئیس با ۳. ۳ درصد به ۴ میلیارد یورو رسید.

در همین مدت میزان واردات از ایتالیا ۶. ۵ میلیارد یورو بوده است که نشان از افزایش ۷. ۲۸ درصدی دارد. در مقابل شرکت‌های اتریشی ۴. ۵ میلیارد یورو کالا به ایتالیا صادر کرده‌اند که نشان از ۶. ۲۷ درصد افزایش دارد. واردات از فرانسه با ۲۳ درصد افزایش به ۲.۲ میلیارد یورو رسید، درحالی‌که صادرات برخلاف روند کلی ۷. ۱۰ درصد کاهش یافت و به ۱. ۳ میلیارد یورو رسید. واردات از لهستان ۵. ۳۸ درصد افزایش یافت و به ۸. ۲ میلیارد یورو رسیده است.

دسترسی سریع به محتوای صفحه

مطالب مرتبط