آزمایشگاه شماره 2 برنامه Entrepreneurship Avenue برگزار شد.

آزمایشگاه شماره ۲ برنامه Entrepreneurship Avenue برگزار شد.

دسترسی سریع به محتوای صفحه

مقدمه

دومین آزمایشگاه تخصصی بزرگ‌ترین مجموعه رویدادهای استارتاپی متمرکز بر دانشجوی اروپا برگزار شد. هدف اصلی این بخش طراحی و تبیین […]

دومین آزمایشگاه تخصصی بزرگ‌ترین مجموعه رویدادهای استارتاپی متمرکز بر دانشجوی اروپا برگزار شد. هدف اصلی این بخش طراحی و تبیین مدل کسب‌وکار با همراه یک منتور بین‌المللی و متخصص بود.

در کنار همه این موارد این رویداد به دنبال این است تا شرایطی را فراهم آورد تا از طریق آن استارتاپ های منتخب بتوانند:

  • مهارت‌های کارآفرینی و شبکه‌سازی خود را توسعه دهند.
  • اصول راه‌اندازی کسب‌وکار را بیاموزید و به کار ببندند.
  • از تخصص و تجربه ارزشمند منتورهای بین‌المللی استفاده نمایند.
  • آموزش‌های مرتبط با ارائه پیچ دک و جذب سرمایه‌گذار را فراگیرند
  • با کارآفرینان و متخصصین تجارت آشنا شوند و درنهایت شبکه‌ای دانشجو محور از متخصصان رشته‌های مختلف را پیدا کنند.

امسال اولین سالی است که ده تیم منتخب ایرانی در این رویداد بین‌المللی شرکت می‌کنند و در کنار بهره‌گیری از فرصت‌های همتایابی و منتورینگ، از سایر خدماتی که به‌صورت اختصاصی برای این تیم‌ها فراهم‌شده استفاده می‌نمایند. این خدمات شامل استفاده از فضای کار اشتراکی، ارائه پیچ دک در حضور سرمایه‌گذاران ایرانی و نیز جلسات تخصصی مشاوره می‌باشد.

دسترسی سریع به محتوای صفحه

مطالب مرتبط