آرایش شرکا از لنز تراز تجاری

آرایش شرکا از لنز تراز تجاری

دسترسی سریع به محتوای صفحه

مقدمه

یشترین تراز تجاری مثبت و بیشترین تراز تجاری منفی ایران در سال‌۱۴۰۰ با کدام کشورها رقم خورده است؟ در آمارهای […]

یشترین تراز تجاری مثبت و بیشترین تراز تجاری منفی ایران در سال‌۱۴۰۰ با کدام کشورها رقم خورده است؟ در آمارهای سازمان توسعه تجارت، ۱۵ کشور که بیشترین تراز تجاری مثبت با آنها ثبت‌شده و ۱۵ کشور که بیشترین تراز تجاری منفی را با ایران دارند، معرفی شده‌اند. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که از میان ۵ مقصد نخست صادراتی ایران در سال‌گذشته، چهار کشور بیشترین تراز تجاری مثبت را با ایران دارند.

همچنین از میان ۵ مبدا نخست واردات در سال‌گذشته تراز تجاری ایران با سه کشور بیشترین کسری را دارد. سال‌۱۴۰۰ بیشترین کالاهای صادراتی ایرانی به کشورهای چین، عراق، ترکیه، امارات و افغانستان ارسال شده است. همچنین بیشترین کالاهای وارداتی در همین بازه زمانی از کشورهای امارات، چین، ترکیه و آلمان به کشور وارد شده است. حال ارزیابی‌ها نشان می‌دهد سال‌گذشته بیشترین تراز تجاری مثبت با عراق و بیشترین تراز تجاری منفی با امارات رقم خورده است.

۱۵کشور با بیشترین تراز تجاری مثبت

آمارهای رسمی سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد تراز تجاری ایران و عراق مثبت ۷‌میلیارد و ۷۱۸‌میلیون دلار بوده و این کشور بیشترین تراز تجاری مثبت را با ایران در سال‌گذشته به خود اختصاص داده است. صادرات به افغانستان نیز به میزان یک‌میلیارد و ۸۱۸‌میلیون دلار از واردات این کشور به ایران سبقت گرفته تا همسایه شرقی را به دومین کشور با بیشترین تراز تجاری مثبت به نفع ایران در سال‌گذشته تبدیل کند.

تراز تجاری ایران با چین نیز مثبت یک‌میلیارد و ۵۸۵‌میلیون دلار بوده و این کشور سومین شریک تجاری با بیشترین تراز تجاری مثبت به نفع ایران است. سال گذشته صادرات به اندونزی نیز نسبت به واردات از این کشور به میزان یک‌میلیارد و یک‌میلیون دلار بیشتر بوده است، از این‌رو اندونزی نیز چهارمین کشور از نظر بیشترین تراز تجاری مثبت معرفی شده است.

تراز تجاری ایران با پاکستان نیز مثبت ۹۴۹‌میلیون دلار بوده و این کشور در سال‌۱۴۰۰ پنجمین شریک تجاری ایران به لحاظ بیشترین تراز تجاری مثبت محسوب می‌شود. تراز تجاری ایران و ترکیه نیز در سال‌گذشته مثبت بوده است. بر اساس این گزارش، ترکیه ششمین کشوری است که بیشترین تراز تجاری مثبت را با ایران داراست. صادرات ایران به ترکیه ۷۸۸‌میلیون دلار بیشتر از واردات از این کشور در سال‌۱۴۰۰ بوده است. سال گذشته واردات از تایلند نیز به میزان ۵۰۲‌میلیون دلار از صادرات ایران به این کشور عقب‌افتاده است. تراز تجاری ایران با تایلند مثبت است و این کشور نیز هفتمین شریک تجاری ایران از نظر بیشترین تراز تجاری مثبت بوده است.

تراز تجاری ایران در سال‌گذشته با جمهوری‌آذربایجان مثبت ۵۲۳‌میلیون دلار و با غنا نیز ۳۴۵‌میلیون دلار بوده است. این دو کشور نیز به ترتیب هشتمین و نهمین شرکای تجاری ایران با بیشترین تراز تجاری مثبت هستند. ترکمنستان دهمین شریک تجاری ایران از نظر تراز تجاری مثبت است که صادرات ایران به این کشور به میزان ۳۰۲‌میلیون دلار از واردات ترکمنستان به ایران سبقت گرفته است. سال ۱۴۰۰ تراز تجاری ایران با ازبکستان هم ۲۸۷‌میلیون دلار و با ارمنستان ۲۸۴‌میلیون دلار ثبت‌شده است.

این دو کشور نیز یازدهمین و دوازدهمین شرکای تجاری ایران با بیشترین تراز تجاری مثبت هستند. صادرات به آفریقای‌جنوبی نیز از واردات از این کشور به میزان ۲۴۸‌میلیون دلار جلو افتاده است. تراز تجاری ایران با آفریقای‌جنوبی در سال‌گذشته مثبت بوده و این کشور سیزدهمین شریک تجاری ایران از لحاظ تراز مثبت تجاری محسوب می‌شود. در عین حال در سال‌گذشته تراز تجاری ایران و هند هم به میزان ۲۳۵‌میلیون دلار مثبت بوده و این کشور را در رده چهاردهم قرار داده است. همچنین پانزدهمین شریک تجاری ایران از نظر تراز مثبت تجاری میانمار است که صادرات به این کشور به میزان ۱۹۶‌میلیون دلار بیشتر از واردات از میانمار است.

۱۵ کشور با بیشترین تراز تجاری منفی

این گزارش به کشورهایی که بیشترین تراز تجاری منفی با ایران دارند نیز اشاره و ۱۵ کشور نخست را معرفی کرده است. ارقام تجاری نشان می‌دهد منفی‌ترین تراز تجاری ایران با امارات رقم خورده است، به‌گونه‌ای‌که واردات از این کشور به میزان ۱۱‌میلیارد و ۵۹۵‌میلیون دلار از صادرات به امارات در سال‌گذشته بیشتر است. آلمان دومین کشور با بیشترین تراز تجاری منفی است که در سال‌گذشته به منفی یک‌میلیارد و ۶۵۲‌میلیون دلار رسیده است. سوئیس سومین شریک تجاری ایران از نظر تراز منفی تجاری است که در سال‌گذشته واردات از این کشور یک‌میلیارد و ۵۱۸‌میلیون دلار از صادرات به سوئیس سبقت گرفته است.

تراز تجاری ایران با انگلیس هم منفی یک‌میلیارد و ۱۳۳‌میلیون دلار بوده و این کشور در رده چهارم قرار گرفته است. صادرات به روسیه در سال‌گذشته به میزان یک‌میلیارد و ۸۵‌میلیون دلار از واردات از این کشور کمتر بوده و از این‌رو روسیه هم در رده پنجم شرکای تجاری با بیشترین تراز تجاری منفی قرار گرفته است. تراز تجاری ایران با هلند منفی ۸۶۲‌میلیون دلار و با ایتالیا منفی ۵۵۴‌میلیون دلار در سال‌گذشته بوده است. این دو کشور ششمین و هفتمین شرکای تجاری ایران از نظر تراز تجاری منفی محسوب می‌شوند. کره جنوبی هشتمین کشوری است که بیشترین تراز تجاری منفی را با ایران دارد.

تراز تجاری ایران با این کشور در سال‌گذشته منفی ۵۱۸‌میلیون دلار برآورد شده است. واردات از آرژانتین در سال‌۱۴۰۰ به میزان ۴۵۳‌میلیون دلار از صادرات ایران به این کشور بیشتر بوده است، از این‌رو آرژانتین نهمین شریک تجاری ایران از نظر تراز تجاری منفی محسوب می‌شود. تراز تجاری ایران با برزیل هم ۳۷۲‌میلیون دلار به نفع واردات بوده و از این‌رو این کشور در رده دهم شرکای تجاری با بیشترین تراز تجاری منفی در سال‌۱۴۰۰ قرار گرفته است. صادرات ایران به مالزی در سال‌گذشته به میزان ۳۷۱‌میلیون دلار از واردات از این کشور کمتر بوده و از این‌رو مالزی نیز یازدهمین شریک تجاری ایران از نظر تراز منفی تجاری محسوب می‌شود.

تراز تجاری ایران با هنگ‌کنگ در سال‌گذشته منفی ۳۶۸‌میلیون دلار بوده و این کشور دوازهمین شریک تجاری ایران از نظر تراز تجاری منفی در سال‌گذشته است. در سال‌۱۴۰۰ صادرات به سنگاپور ۳۲۰‌میلیون دلار از واردات از این کشور کمتر بوده و تراز تجاری ایران با سنگاپور را منفی کرده است. این کشور سیزدهمین شریک تجاری ایران با بیشترین تراز تجاری منفی است. تراز تجاری ایران با اتریش منفی ۳۰۵‌میلیون دلار و با فرانسه نیز منفی ۲۳۹‌میلیون دلار بوده است. این دو کشور به ترتیب چهاردهمین و پانزدهمین شرکای تجاری ایران با بیشترین تراز تجاری منفی در سال‌گذشته هستند.

دسترسی سریع به محتوای صفحه