ما را دنبال کنید:

اهمیت گردشگری

در دنیای اطلاعات و ارتباطات امروز ایجاد زنجیره های ارتباطی قوی در هر حوزه، می تواند به توسعه آن بخش منجر شود. کشور ایران با دارا بودن پتانسیل های گردشگری بالا و نیز نوع خاص معماری می تواند همه ساله پذیرای مهمانان بی شماری از سراسر دنیا باشد. برقراری خط ارتباطی بین ایران و اتریش در حوزه گردشگری می تواند در معرفی، شناخت و  اشتغال زایی این بخش موثر باشد.

ما در اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش با راه اندازی کارگروه گردشگری در تلاشیم تا زمینه مناسبی برای برای معرفی زیبایی های ایران به گردشگران اروپایی و به طور خاص اتریشی فراهم آوریم. از این منظر از متخصصین و اساتید این حوزه دعوت کردیم تا با راه اندازی یک کارگروه تخصصی، به پیش برد این اهداف مبادرت ورزیم. درکنار این موضوع ارتباط با سازمان های اتریشی و به طور خاص سفارت اتریش، می تواند همچون پلی ارتباطی به معرفی هرچه بیشتر جاذبه های ایران به گردشگران خارجی منتهی شود.

مزایای گردشگری

مهم تر از همه این که صنعت توریسم برای شما پول ساز است. در واقع یک توریست با خودش پول به داخل کشور وارد می کند. شاید این یکی از مهم ترین دلایل اهمیت صنعت گردشگری باشد. دلیل این که در سال های اخیر آمار توریست در سراسر دنیا بالا رفته است ، این است که کشور ها به اهمیت توریست در اقتصاد پی برده اند و به افزایش ظرفیت توریستی کشور می پردازند. این رونق اقتصادی به قدری مهم و زیاد است که می تواند یک کشور را از نظر اقتصادی در جهان نیز نامدار و زبانزد کند.

صنعت گردشگری باعث اشتغال زایی در کشور خواهد شد. هتل ها، بازار ها، شرکت های هواپیمایی، تاکسی رانی ها، مغازه ها و رستوران ها ، همه و همه از مواردی هستند که با ورود توریست کارشان رونق گرفته و نیاز به نیرو های جدید تر پیدا خواهند کرد. این گونه است که توریست باعث افزایش اشتغال زایی خواهد شد. با افزایش اشتغال زایی یک کشور به استقلال اقتصادی دست پیدا خواهد کرد.

ابعاد گردشگری

گردشگری با امنیت سیاسی و اقتصادی رابطه تنگاتنگی دارد و بودن گردشگران بسیار در یک کشور، از بودن امنیت در آن حکایت دارد. رونق گردشگری بین کشورهای همسایه، ثبات منطقه ای به همراه دارد و در یک فرآیند کلی تر به ثبات تمام جهان می انجامد. گردشگری از بعد فرهنگی و اجتماعی نیز مهم است زیرا جوامع و کشورهای میزبان می توانند از طریق گردشگران به ترویج زبان، فرهنگ و رسوم اجتماعی شان بپردازند.