مؤسسه حساب آزماي تدوين

مؤسسه حساب آزماي تدوين ارائه خدمات مرتبط با موضوعات مالياتي و مالي را به عهده دارد.
هدف مؤسسه ارائه خدمات مورد نياز شرکت ها با سرعت و دقت مناسب همراه با کاهش هزينه شرکت ها مي باشد.
سرعت و دقت گزارشات از طريق بکار گيري نيرو هاي متخصص و کاهش هزينه از طريق تخصيص نيرو بر حسب نياز مشتريان صورت مي گيرد

آدرس: تهران، خيابان احمد قصير، نبش خيابان يازدهم، پلاك 38، طبقه هفتم،‌ واحد 31
كد پستي: 58-15137555
www.hesabazma.com

تلفن مؤسسه: 88728563-021
موبايل: 09123216430
فكس: 88728529-021
a.bayat@hesabazma.com