گروه توسعه اقتصادی اگزامون

ایجاد، تشکیل و توسعه شرکتها، مطالعه و بررسی و اجرای انواع طرح های تولیدی ، و خدماتی ، بازرگانی ،عمرانی و هرگونه سرمایه گذاری و مشارکت در طرح های یاد شده، خرید و فروش سهام شرکت ها و اوراق مشارکت ، بازسازی ، اداره و نگهداری ، اصلاح و توقیف ، ادغام ، واگذاری انواع شرکت و کارخانه جات اعم از داخلی و خارجی.
نام مدیر عامل: دکترعلیرضا خالق
ادرس:تهران، خیابان استاد نجات اللهی ، خیابان سپند شرقی، پلاک 47، طبقه ششم

شماره تماس:41542700(21)98+
شماره فکس: 41542701(21)98+