ما را دنبال کنید:

اطلاعات تکمیلی اعلام حضور در این برنامه

شرکت های عضو

معرفی کارگروه ها

رویدادهای پیش رو

فرایند عضویت در اتاق

با عضویت در اتاق به جمع برترین

بازرگانان و تجار ایرانی و اتریشی بپیوندید

ارسال مدارک عضویت

  • نامه تقاضای عضویت روی سربرگ شرکت با امضای مدیرعامل
  • تکمیل پرسشنامه تقاضای عضویت اتاق
  • تصویر روزنامه رسمی تاسیس و آخرین تغییرات هیئت مدیره شرکت
  • تصویر کارت عضویت (کارت بازرگانی)
  • تصویر شناسنامه و هر دو طرف کارت ملی

واریز وجه حق عضویت

  • فیش واریزی ورودیه و حق عضویت به مبلغ ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
  • به حساب بانک پارسیان شعبه سید خندان:

شماره حساب: ۴۷۰۰۰۶۷۰۳۳۰۶۰۲
شماره شبا :IR440540108847000670330602
شماره کارت : ۶۲۲۱۰۶۱۲۱۴۰۹۵۰۲۰

ارسال مدارک تکمیل شده و تایید عضویت

  • تصویر فیش واریزی به همراه نام کامل عضو و شرکت مربوطه را به ایمیل: info@iajcc.ir ارسال نمایید.
  • شما می توانید طریق بخش ” عضویت در اتاق” فرم عضویت در اتاق را تکمیل کنید.
  • عضویت در اتاق به صورت سالانه و اعتبار کارت تا پایان همان سال خواهد بود.

جدیدترین اخبار و رویدادها

دسترسی به آخرین اخبار، اطلاعیه ها و فراخوان های اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش