نشست تخصصی معرفی مدیران کارگروه ها

نشست تخصصی معرفی مدیران کارگروه ها

دسترسی سریع به محتوای صفحه

مقدمه

نشست تخصصی معرفی مدیران کارگروه های اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش برگزار شد. این برنامه ۱۲۰ دقیقه ای، عصر […]

نشست تخصصی معرفی مدیران کارگروه های اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش برگزار شد.

این برنامه ۱۲۰ دقیقه ای، عصر روز یکشنبه ۲۴ بهمن ماه با حضور اعضا هیئت مدیره اتاق و مدیران کارگروه های تخصصی ۹ گانه اتاق برگزار شد.
معرفی مدیران کارگروه ها، مروری بر برنامه ها و اقدامات انجام شده کارگروه ها در سال ۱۴۰۰ و نگاهی به برنامه این کارگروه ها در سال ۱۴۰۱ از جمله مواردی بود که در این جلسه مطرح شد.
بررسی دغدغه ها و مسائل جاری کارگروه ها و تعیین سازوکار تعامل فعال و پویا بین کارگروه های تخصصی از دیگر مواردی بود که در این جلسه مورد بحث قرار گرفت

دسترسی سریع به محتوای صفحه

مطالب مرتبط