نرخ اشتغال در حوزه ورزش در اتحادیه اروپا

نرخ اشتغال در حوزه ورزش در اتحادیه اروپا

دسترسی سریع به محتوای صفحه

مقدمه

تازه‌ترین گزارش یورواستات، اداره آمار اتحادیه اروپا، نشان می‌دهد نرخ اشتغال در حوزه ورزش در کشورهای عضو این اتحادیه افزایش […]

ورزش در اتحادیه اروپا

تازه‌ترین گزارش یورواستات، اداره آمار اتحادیه اروپا، نشان می‌دهد نرخ اشتغال در حوزه ورزش در کشورهای عضو این اتحادیه افزایش داشته است.

مطابق آمارهای این نهاد در سال ۲۰۲۰ تعداد ۱.۳ میلیون نفر در کلیه زمینه‌های ورزشی در اتحادیه اروپا شاغل بوده‌اند که درصدی معادل ۰.۷ از کل جمعیت شاغل در کشورهای عضو اتحادیه را تشکیل می‌دهد.

بنا بر اعلام یورواستات، به لحاظ جنسیتی ۵۷ درصد افراد فعال در حوزه ورزش کشورهای عضو مرد و ۴۳ درصد زن بوده‌اند.

در اتحادیه اروپا همچنین کشورهایی که بیشترین شاغل را در بخش ورزش داشته‌اند به ترتیب سوئد با ۱.۶ درصد، فنلاند با ۱.۴ درصد و اسپانیا و هلند هرکدام با ۱ درصد بودند.

بنا بر ارقام اعلام‌شده، میزان اشتغال در حوزه ورزش در اتحادیه اروپا در پنج سال گذشته یعنی بین ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ هرسال به‌طور متوسط ۱.۶ درصد رشد نشان می‌دهد. این در حالی است که این میزان برای رشد نرخ اشتغال کل حدود ۰.۸ درصد بوده است.

این بدین معنی است که به نسبت سال ۲۰۱۵، در کل ۱۰۰ هزار نفر بیشتر در این حوزه فعال‌شده‌اند که بیش از نیمی از آن‌ها در ایتالیا، اسپانیا، یونان و آلمان بوده‌اند.

درمجموع تعداد افراد شاغل در ورزش در ۲۱ کشور از ۲۷ کشور اتحادیه اروپا افزایش نشان می‌دهد، هرچند نرخ اشتغال کل در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با سال ۲۰۱۹ چهار درصد کاهش داشته است.

دسترسی سریع به محتوای صفحه

مطالب مرتبط