بازدید تیم دبیرخانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش از چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کف پوش‌ها، موکت، فرش ماشینی و صنایع وابسته تهران سال ۱۴۰۱

بازدید تیم دبیرخانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش از چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کف پوش‌ها، موکت، فرش ماشینی و صنایع وابسته تهران سال ۱۴۰۱

دسترسی سریع به محتوای صفحه

مقدمه

نمایشگاه بین المللی کف پوش‌ها، موکت، فرش ماشینی و صنایع وابسته تهران سال ۱۴۰۱ از تاریخ ۱۲ تا ۱۵ شهریورماه […]

نمایشگاه بین المللی کف پوش‌ها، موکت، فرش ماشینی و صنایع وابسته تهران سال ۱۴۰۱ از تاریخ ۱۲ تا ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۱ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران با ۱۴۰ شرکت کننده بعنوان بزرگترین رخداد صنعتی و تجاری ایران در حوزه موکت و فرش ماشینی دایر می باشد.

از مهمترین اهداف این نمایشگاه، افزایش و تمرکز بر صادرات، راندمان تولید، توجه به توسعه این صنعت، یافتن بازا‌رهای جدید صادراتی، آشنایی با نوین‌ترین صنایع و تجهیزات فرش ماشینی، موکت و کف‌پوش در جهان و افزایش سطح اطلاعات و دانش عمومی بازدیدکنندگان را می توان نام برد.

 

دسترسی سریع به محتوای صفحه