Untitled 111

نمایشگاه بین المللی کف پوش‌ها، موکت، فرش ماشینی و صنایع وابسته تهران سال ۱۴۰۱ از تاریخ 12 تا 15 شهریورماه 1401 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران با ۱۴۰ شرکت کننده بعنوان بزرگترین رخداد صنعتی و تجاری ایران در حوزه موکت و فرش ماشینی دایر می باشد.

از مهمترین اهداف این نمایشگاه، افزایش و تمرکز بر صادرات، راندمان تولید، توجه به توسعه این صنعت، یافتن بازا‌رهای جدید صادراتی، آشنایی با نوین‌ترین صنایع و تجهیزات فرش ماشینی، موکت و کف‌پوش در جهان و افزایش سطح اطلاعات و دانش عمومی بازدیدکنندگان را می توان نام برد.

 

دبیرخانهمشاهده نوشته ها

Avatar for دبیرخانه

اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش با هدف گسترش و تقویت پیوندهای بازرگانی، صنعتی و اقتصادی میان فعالان اقتصادی ایرانی و اتریشی و ارائه خدمات پشتیبانی و تسهیل و ترویج ارتباط میان دو کشور مشغول به فعالیت است تا یک سازمان پیشرو و ارزش‌آفرین را پایه‌گذاری و مدیریت کنیم.

دیدگاه ها غیر فعالند