شرکت نوین پیوست پاسارگاد

About: شرکت نوین پیوست پاسارگاد

شرکت تولیدی نوین پیوست پاسارگاد تولید کننده انواع رول کاغذی و حرارتی و فرمهای تجاری و دفترچه های کاربن لس برای نظام بانکی و فروشگاه های زنجیره ای و سازمان های بیمه ای کشور می باشد .
این واحد تولیدی با ظرفیت تولید سالیانه ۱۵۰۰۰ تن انواع کاغذ از جمله کاغذ حرارتی –تحریر و کاربن لس در کشور توانسته است خدمات بسیار مناسبی به نظام بانکی و بیمه ای ارائه نماید که علاوه بر موارد ذکر شده طی همکاری با شرکتهای همکار ، علاوه بر تامین مواد اولیه خویش امکانات تامین مواد اولیه و قطعات مصرفی ماشین آلات آنها را نیز به صورت تامین داخلی و خارجی فراهم نموده است.

Address: گرمسار شهرک صنعتی یاتری خیابان اول سمت چپ کارخانه نوین پیوست پاسارگاد
Phone:۰۲۱۸۸۵۹۳۲۳۴
Email: Info@np.co.ir
Website: www.np.co.ir

Related posts