اتود

About: اتود

شرکت نرم افزاری اتود در زمینه طراحی و تولید و ارائه راهکار های نرم افزاری و سخت افزاری برای طیف گسترده ای از مشتریان و شرکتها از بازارهای SOHO تا مجموعه ها و نهاد های بزرگ و توسعه یافته در گستره ی وسیعی از صنایع ، فعالیت مینماید.
فعالیت های اصلی ما در جهت بهینه‌سازی فرآیندها و محیط های تجاری مشتریان و به منظور به حداقل رساندن هزینه و زمان و به حداکثر رساندن کارآیی اختصاص یافته است.

CEO: مرجان مشکین

Address: تهران، شهرک غرب، خ شریفی، خ مدیریت پ ۱۷۲ طبقه ۶ واحد ۶۰۴
Phone:۰۲۱۴۰۸۸۰۱۱۳
Email: info@etudit.com
Website: www.etudit.com

Related posts