نریمان صدری

بیوگرافی

در دوران تحصیل به سمت فعالیتهای صنفی گرایش پیدا کرد و نماینده صنفی دانشجویان شد و آغازی شد برای کشف توانمندیهای مدیریتی اش که تا به امروز با ورود به عرصه های رهبری در صنعت سلامت ادامه داشته است.

پس از اتمام دوره پزشکی وارد صنعت دارو شد و در سمتهای مختلف کارشناس و مدیریت میانی در چندین شرکت بین المللی فعالیت کرد. وی از سال 1393 تا سال 1398 به مدت شش سال مدیرعامل سانوفی بزرگترین شرکت دارویی فرانسه در ایران بود و توانست در این مدت مجموعه واحدهای مختلف و پراکنده سانوفی را زیر سقف یک شرکت تجمیع کند و با تیم حرفه ای و مجرب خود توانستند بهره برداری از برنامه های استراتژیکی همچون تولید تحت لیسانس دارو در ایران و دهها طرح مشترک علمی و تحقیقاتی با دانشگاهها و مراکز تحقیقی کشور را به ثمر برسانند. همچنین پس از تصویب برجام به همت ایشان تفاهمنامه فعالیتهای پژوهشی، آموزشی و صنعتی شرکت سانوفی و سازمان غذا و داروی ایران منجر به اجرای بزرگترین طرح ملی کنترل بیماری دیابت درایران شد.

در سال 1394 دکتر نریمان صدری به پاس فعالیتهای تحول گرایانه در صنعت سلامت از طرف مجمع جهانی اقتصاد به عنوان یکی از رهبران جوان جهانی انتخاب شد، افتخاری که پیش از وی تنها به شش ایرانی دیگر اعطا شده بود.