امیررضا صوفی نژاد

بیوگرافی

سوابق حرفه ای، مدیریتی  و تشکلی:

سرپرست کارگاه ، مدیریت پروژه ،  مدیر مناقصات خارجی در صنعت آب (پروژه های داخلی وصدور خدمات فنی مهندسی)

بنیان گذار و رئیس هیات مدیره و مدیریت اجرایی شرکت صدرآب صنعت با 19 سال سابقه در صنعت آب

– بنیان گذار و رئیس هیات مدیره استارت آپ پایانیکا با هدف انتقال دانش، فن آوری و نوآوری

– عضو هیات موسس اتاق ایران و اتریش وکانون دانش آموختگان دانشکده مکانیک علم و صنعت

مدارک تحصیلی و دوره های آموزشی

– کارشناسی مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات

– کارشناسی ارشد مهندسی انرژی