معرفی وبسایت های حوزه استارت آپی در اتریش

راه اندازی استارت آپ در اتریش

تمرکز بسیاری از سرمایه گذاران و نیز نخبگان حوزه فناوری بر راه اندازی و یا سرمایه گذاری در استارت آپ ها، باعث شده تا بسیاری از وبسایت ها و نیز سازمان ها به سمت ارائه محتوا و راهنمای سرمایه گذاری و یا راه اندازی استارت آپ ها قدم بردارند.

اتریش به عنوان یکی از کشورهای پیش رو در بخش سرمایه گذاری استارت آپی به خصوص استارت آپ های نوپایه مطرح است.

وبسایت های ذیل در جلسه مشترک دبیرکل، مدیر کارگروه استارت آپ و روابط عمومی اتاق با کامبیز کهنسال، مدیر بخش استارت آپ اتاق فدرال اتریش به اعضا اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش توصیه شده است.

https://investinaustria.at/en/startups/overview.php و نیز وبسایت https://austrianstartupmonitor.at/en/ اشاره کرد.

در این دو وبسایت اطلاعات جامعی از سرمایه گذاری در اکوسیستم استارت آپی اتریش و نیز راه اندازی استارت آپ در اتریش گنجانده شده است.

شما را به بازدید از این دو وبسایت دعوت می کنیم.

انتهای خبر./