cm min

نشست تخصصی معرفی مدیران کارگروه های اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش برگزار شد.

این برنامه 120 دقیقه ای، عصر روز یکشنبه 24 بهمن ماه با حضور اعضا هیئت مدیره اتاق و مدیران کارگروه های تخصصی 9 گانه اتاق برگزار شد.
معرفی مدیران کارگروه ها، مروری بر برنامه ها و اقدامات انجام شده کارگروه ها در سال 1400 و نگاهی به برنامه این کارگروه ها در سال 1401 از جمله مواردی بود که در این جلسه مطرح شد.
بررسی دغدغه ها و مسائل جاری کارگروه ها و تعیین سازوکار تعامل فعال و پویا بین کارگروه های تخصصی از دیگر مواردی بود که در این جلسه مورد بحث قرار گرفت

دبیرخانهمشاهده نوشته ها

Avatar for دبیرخانه

اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش با هدف گسترش و تقویت پیوندهای بازرگانی، صنعتی و اقتصادی میان فعالان اقتصادی ایرانی و اتریشی و ارائه خدمات پشتیبانی و تسهیل و ترویج ارتباط میان دو کشور مشغول به فعالیت است تا یک سازمان پیشرو و ارزش‌آفرین را پایه‌گذاری و مدیریت کنیم.

دیدگاه ها غیر فعالند