آمار مقدماتی تجارت خارجی ایران طی دوازده ماهه سال 1399

مجموع مبادلات بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی ایران طی دوازده‌ماهه سال 1399 (منتهی به پایان اسفندماه) برگرفته از سایت گمرک کشورمان به‌قرار ذیل است:

در یازده‌ماهه نخست سال 1399، میزان صادرات قطعی غیرنفتی کشور (به‌استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی) بالغ‌بر 113.674 هزار تن و به ارزش 34.998 میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال 1398، کاهشی 15.05 درصدی در وزن و 14.63 درصدی در ارزش دلاری داشته است.

همچنین میزان واردات کشور در این مدت، با کاهشی 5.81 درصدی در وزن و 11.72 درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال 1398، به ارقام 33.736 هزار تن و 38.893 میلیون دلار رسیده است.

صادرات ایران در سال 1399

کشورهای عمده مقصد صادرات

طی دوازده‌ماهه اول سال 1399، بیشترین میزان صادرات کشور، به مقصد کشورهای چین، با رقمی بالغ‌بر 9.077 میلیون دلار و سهم 25.94 درصد از کل ارزش صادرات، عراق با 7.448 میلیون دلار و سهم 21.28 درصد، امارات متحده عربی با 4.662 میلیون دلار و سهم 13.32 درصد، ترکیه با 2.537 میلیون دلار و سهم 7.25 درصد و کشور افغانستان با 2.308 میلیون دلار و سهم 6.60 درصد از کل ارزش صورت گرفته است.

کشورهای عمده طرف معامله واردات

در دوازده ماه سال 1399 کشور چین با اختصاص رقمی بالغ‌بر 9.843 میلیون دلار و سهمی در حدود 25.31 درصد از کل ارزش واردات، در جایگاه نخست کشورهای طرف معامله قرارگرفته است.

همچنین کشورهای امارات متحده عربی با 9.758 میلیون دلار و سهم 25.09 درصد، ترکیه با 4.400 میلیون دلار و سهم 11.31 درصد، هند با 2.140 میلیون دلار و سهم 5.50 درصد و آلمان با 1.581 میلیون دلار و سهم 4.76 درصد از کل ارزش واردات جز کشورهای عمده طرف معامله واردات بوده‌اند.

انتهای خبر./