مراسم رونمایی از سندهای تاریخی ایران و اتریش در ساختمان اسناد ملی

سه شنبه 28 آبانماه 98 ، اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش و کتابخانه ملی در اقدامی مشترک ، به رونمایی از سندهای تاریخی بین دو کشور ایران و اتریش پرداختند.

گزارش جلسه

<

این نمایشگاه که روزسه شنبه با حضور سفیرمحترم اتریش آقای دکتر اشتفان شولتس و ریاست محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش ، آقای دکتر پدرام سلطانی و همچنین روسای محترم سازمان اسناد و کتابخانه ملی آقایان دکتر زر افشان و دکتر ایرانشاهی افتتاح گردید به مدت سه روز از ساعت 8 صبح الی 16 تا روز یکشنبه سوم آذرماه 98 برای عموم قابل بازدید است.

Blockquote

 آدرس : اتوبان حقانی ( شرق به غرب ) – نبش خیابان کوشا – ساختمان اسناد ملی