شرح

پیرو برگزاری اولین نشست کارگروه توسعه پایدار اتاق مشترک  ایران–اتریش مورخ ۲۶ آذر ماه،انجمن مدیریت سبز ایران و بنیاد توانمندسازی منابع انسانی در همکاری مشترک با این‌ کارگروه، اقدام‌ به برگزاری چهاردهمین کنفرانس مدیریت سبز با محوریت “نقش و جایگاه سازمان ها و بنگاه های اقتصادی در اقتصاد چرخه ای “نموده اند.

تاریخ :
چهارشنبه ۲ بهمن ماه ۱۳۹۸

زمان:
ساعت ۱۴ الی ۱۸

محل برگزاری:
طبقه هشتم اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران