عصرانه معارفه و آشنایی اعضای اتاق مشترک ایران و اتریش با خدمات آموزشی انجمن فرهنگی اتریش

روز چهارشنبه یازدهم مهرماه اعضای علاقه‌مند اتاق به خدمات آموزشی انجمن فرهنگی اتریش، با میزبانی قائم‌مقام سفیر اتریش و ریاست انجمن، جناب آقای الکساندر ریگر و آقای دکتر پدرام سلطانی ریاست اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش در محل انجمن حضور‌ بهم رساندند.

در پایان جلسه نیز اعضای اتاق فرصتی را برای آشنایی بیشتر با یکدیگر به خود اختصاص دادند.